logo
rodzina2

Historia grup krwi

Karl Landsteiner, austriacki lekarz patolog i immunolog, profesor uniwersytetu w Wiedniu (od 1911) oraz Rockefeller Institute for Medical Research w Nowym Jorku (od 1922) w 1901 odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi A, B, O, za co otrzymał w 1930 Nagrodę Nobla. W 1940 z Alexandrem Wienerem odkrył czynnik Rh.

W 1902 roku Alfred von Castello i Adriano Sturly odkryli czwartą grupę krwi AB. Podział ten, pod nazwą systemu ABO funkcjonuje do dzisiaj.

Częstotliwość występowania poszczególnych grup krwi jest bardzo zróżnicowana. Każda z grup zawiera genetyczny przekaz określający predyspozycje organizmu do pewnych chorób. System antygenów obecnych w czerwonych krwinkach jest specyficzny i indywidualny dla każdego człowieka, podobnie, jak odciski palców, czy też DNA.

"Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia, choroby, długowieczności, witalności i odporności psychicznej."

Grupy krwi O, A ,B, AB, powstawały w różnych okresach czasu, w różnych warunkach bytowych, co oznaczało konieczność dostosowania się człowieka do zmieniających się okoliczności. Zmieniał się sposób odżywiania, reakcji na stres, odpoczynku, który miał zapewnić regenerację organizmu. Zmiany te wywarły ogromny wpływ na systemy trawienny i immunologiczny - obszary, w których znaleziono największe różnice między grupami krwi.

To co jest żywnością dla jednego człowieka może być dla drugiego trucizną.

Często to obserwujemy w naszym codziennym życiu, kiedy w jednej rodzinie są osoby z różną grupą krwi. Jedzą to samo, żyją w tych samych warunkach, a jednak jedni chorują , a drudzy- nie, jedni są szczupli, a drudzy- nie.

Nie zastanawiamy się nad tym, ale sprawa dotyczy lektyn – związków, które przy zetknięciu się z antygenem naszego ciała wyzwalają niekorzystny dla ogólnego zdrowia proces aglutynacji, czyli sklejania krwinek krwi. Nie atakują one każdego organizmu w jednakowym stopniu, lecz posiadają ściśle ukierunkowane upodobanie do antygenów konkretnej grupy krwi. Np. lektyny zawarte w kurczakach najchętniej atakują komórki ciała ludzi z grupą krwi B, zaś lektyny zawarte w majonezie najagresywniej zachowują się w stosunku do komórek ludzi o grupie A.

Aglutynacja (sklejanie) powodowana przez lektyny może mieć bardzo poważne następstwa dla zdrowia, np. dochodzi do wzmożenia procesów gnilnych zachodzących w jelitach, objawiających się początkowo wzdęciami , które utrzymując się przez dłuższy okres czasu, zwiększają ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego.

Inne zagrożenia spowodowane aglutynacją to zagęszczanie krwi i powstawanie skrzepów, które podwyższają ryzyko zamknięcia światła tętnicy, czego skutkiem może być zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu.

Zwykle nie zastanawiamy się nad naszą krwią, która płynie sobie naszymi żyłami i tętnicami. A przecież jest to siła natury, która zawiera kod DNA dany nam przez naszych przodków.

Elementy krwi reagują z tym co zjadamy. Musimy zatem nauczyć się tak dobierać dla siebie pożywienie, abyśmy mogli cieszyć się dobrym zdrowiem jak najdłużej.

Wszelkie informacje możesz uzyskać w książce dr Petera D’Adamo pt.: Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.

Dwaj lekarze dr James D'Adamo i jego syn dr Peter J. D'Adamo przez 45 lat prowadzili badania na temat zależności pomiędzy grupą krwi, a zapotrzebowaniem na składniki odżywcze, podatności każdej z grup na choroby, a także możliwości obronnych organizmu.

Swoje doświadczenia, poparte badaniami klinicznymi dr Peter J. D'Adamo umieścił w książce "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi", która zyskała ogromną popularność na całym świecie. Zachęca bowiem ona do profilaktyki oraz leczenia chorób za pomocą diety zgodnej z grupą krwi. Dzięki informacjom zawartm w książce , naukowcy CaliVita International, opracowali wspaniały preparat Vital ( jedyny tego typu na polskim rynku.) Powstał Vital O, Vital A, Vital B, Vital AB. Każdy z nich zawiera ok. 40 składników dostosowanych do potrzeb określonej grupy krwi. Stosując go możesz spokojnie powiedzieć:

„Daję sobie to , co najlepsze.”

© Copyright 2009 Jolanta Kaczan, Wszystkie prawa zastrzeżone, Regulamin

Wykonanie SUPREMO

| Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność Jolanty Kaczan, Niezależnego Dystrybutora produktów CaliVita® International. Wyżej wymieniony Niezależny Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita® International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za taką witrynę. Produkty w ofercie CaliVita®, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.